Una från Nubbelunda 

F. Alvar från Kalvudden 

M. Stjörnudis från Kristineberg 

Ff. Visir från Tavelsjö 
Mf. Dökkvi frá Mosfelli