Kennel Nubbelundas Avelsarbete


Rasens lynne/mentalitet är att tänka på i första hand enligt mig, då perron har visat sig reserverad/avvaktande. Detta pga att den från början arbetat självständigt och inte ska ha något intresse för främlingar. Det viktiga är att det i ”hett läge” inte går över till aggressivitet. Rädsla och osäkerhet är ok till viss mån men det får inte bli en stress, då är det viktigt att jobba extra på hundens självförtroende. En reserverad hund tycker jag är ok sålänge allt fungerar i alla sammanhang utan att det påverkar hunden och dess omgivning på ett negativt sätt. Så alltså sammanfattningsvis får hunden ha ett avvaktande eller likgiltigt beteende men aggressivitet får aldrig förekomma!


Hälsan är såklart också en jätteviktig aspekt i aveln och vi följer rasklubbens rekommendationer och skk:s krav.                     Bra höfter är givetvis att sträva efter men det är ett lotteri, då A-höfter kan ge avkommor med D-höfter och tvärtom. Det finns alltså inga garantier vad avkommorna kommer få för höfter oavsett hur bra föräldrarna är. Därför önskar jag att valpköpare får sina hundar röntgade när de uppnått 18 månaders ålder.                               BPH säger inte allt enligt egen erfarenhet, men det kan vara en vägledning. Jag är jättetacksam om valpköpare utför BPH när de uppnått mognare ålder (tidigast 18 mån) då det gagnar avelsarbetet.


Uteendet är något omfattande och beroende på från vilket land som avlats på rasen då det önskas lite olika typer, och att det även från början avlades på olika blodlinjer inom rasen. Personligen gillar jag den kompakta, kraftfulla varianten med väl välvda revben och inte för högbent. Jag strävar efter att föra dess anlag vidare tillsammans med så korrekta proportioner som möjligt.                                                      


Arbetsviljan ska såklart finnas där, och det kan variera på kvickhet vad gäller kontaktsökande beroende på temperament osv, och precis som alla andra raser har de mer eller mindre av aktiveringsbehov, men generellt behöver perron någon form av aktivering.
Av egen erfarenhet har jag bara upplevt enkla, lättlärda och uppmärksamma hundar som är enormt roliga att umgås med.
Jag strävar efter att få fram trevliga glada sällskapshundar som även kan användas/utbildas till/jobbas med inom alla områden.
”Den blir vad du gör den till”. Enormt anpassningsbar!
Vissa hundar har lite mer jaktanlag i sig, och vissa mer vakt. Jag vill inte ha för mycket jakt i mina hundar, gärna vakt men inom rimlig gräns vilket jag tycker att mina hundar har.

____________________________________


När man har kennel behöver man spara på avkommor som man tror kan bli lämpliga att avla vidare på.

Man får ibland omplacera och ibland sätta ut på foder, då det är svårt att ha för många hundar på hemmaplan, och ibland passar hunden inte helt in i flocken, kanske den inte ska avlas på, kanske trivs den bättre i en ”mindre” familj med lite mer egen uppmärksamhet i större utsträckning än vad jag kan ge, osv.

Det viktigaste är att hunden mår bra och att dess familj är väl lämpad för den.

Tidigare kullar