Viska från Backgården

Född 2003

F: Hyreygur från Smäärslid
M: Tofa från Isberga