Frans från kalvudden

Född 2016

F: Galax från Gnistan
M: Fina från Smedstorp